ZEGGENSCHAP

Zeggenschap gaat over jouw eigen woonruimte; Bij de totstandkoming van de bouwgroep inventariseren we eerst jouw woonwensen en hoeveel m2 jij wilt. Met de andere bouwgroepleden wordt zo het totale programma van eisen bepaald. De architect gaat hiermee het voorlopig ontwerp opstellen en presenteert dit aan de bouwgroep. In dit ontwikkelproces participeer jij zelf en heb je zeggenschap over het ontwerp en de ontwikkelbeslissingen. Uitgangspunt is het samen ontwikkelen van een casco, waarna je zelf de indeling, afbouw en inrichting kunt bepalen.  

HOE DOE JE MEE?

Bouwen via een bouwgroep doe je samen met je medebouwgroepleden. Samen vorm je een CPO! Dat staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Als groep ben je zelf de ontwikkelaar. Wil je wel zeggenschap, maar niet de risico’s? Dan kunnen wij ook optreden als ontwikkelaar en werken we met je samen als mede opdrachtgever.  

Vanaf het begin heb je contact met de toekomstige buren, dat geeft later een extra dimensie aan het wonen. Geen anonimiteit; je leert de buren kennen; gezamenlijk participeer je bij de ontwikkeling en realisatie van het project.  

 Als je geïnteresseerd bent en het past bij je om samen met ons jouw eigen loftwoning te creëren kun je je aansluiten bij een bouwgroep of met vrienden een nieuwe groep starten. Schrijf je dan in via het inschrijfformulier.  

 Wij ondersteunen en begeleiden bouwgroepen die geselecteerd willen worden voor een grondpositie/kavel. 

 Als bouwgroepslid word je lid van het coöperatief van de betreffende bouwgroep en betaal je een inschrijfbedrag. Het inschrijfbedrag verzekert je van een definitieve optie. Het is ook een vooruitbetaling op de uiteindelijke aankoopprijs. De bouwgroep heeft een bestuur (bestaande uit leden), dat namens de leden van de bouwgroep opereert. Zo ben je dus samen met jouw mede bouwgroepleden zelf ontwikkelaar. Kortom ontwikkelen via participatie, waarbij zeggenschap en keuzevrijheid voorop staan. 

DUURZAAMHEID

Een gebouw voor een bouwgroep is volgens ons altijd een duurzaam gebouw, met hoge isolatiewaarden en een laag energieverbruik. Daarnaast is de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen het uitgangspunt. In het gebouw zijn zonnepanelen, alternatieve warmtebronnen en duurzame materialen opgenomen. We kijken ook naar de milieubelasting op de toepassing van bouwmaterialen en het gebruik daarvan. Gezondheid speelt een rol.  

We voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving, zonder hierin dogmatisch te zijn. Onze duurzaamheidscoach ondersteunt de bouwgroep hierin. 

We voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving zonder hierin dogmatisch te zijn. Onze duurzaamheidscoach ondersteunt de bouwgroep hierin.