ZEGGENSCHAP

Zeggenschap gaat over je eigen woonruimte; Bij de totstandkoming van de bouwgroep inventariseren we eerst je woonwensen en hoeveel m2 je wilt, Met de andere bouwgroepsleden wordt zo het totale programma van eisen bepaalt. De architect gaat hiermee het voorlopig ontwerp opstellen en presenteert dit aan de bouwgroep. In dit ontwikkelproces participeer jezelf en heb je zeggenschap over het ontwerp en de ontwikkel beslissingen. Uitgangspunt is het casco waarna je zelf de indeling, afbouw en inrichting kunt bepalen. Het hele project wordt ondersteund en begeleidt met professionele ondersteuning van de architecten van ArchitectBNA.NL en Jose van Spaandonk voor de procesbegeleiding. Uiteraard kun je met de architecten van ArchitectBNA.NL samenwerken voor je interieurontwerp of afbouw, maar je bent vrij om dit zelf te organiseren en dus ook om iemand anders in te schakelen. Kortom, volledige zeggenschap over je eigen loft/woning en hoe je dit invult.

HOE DOE JE MEE?

Bouwen in een bouwgroep doe je samen met je medebouwgroepsleden. Samen vorm je een CPO; een Collectief Particulier Opdrachtgever schap. Je bent samen je eigen ontwikkelaar. Je hebt dus al vanaf het begin contact met elkaar en dat geeft later een extra dimensie aan het wonen. Geen anonimiteit; je kent je buren en je participeert gezamenlijk in de ontwikkeling en realisatie van het project. Als je geïnteresseerd bent en het past bij je om samen met ons je eigen loftwoning te creëren kun je je aansluiten bij een bouwgroep of met vrienden een nieuwe starten. schrijf je dan in via het inschrijfformulier. Wij ondersteunen en begeleiden bouwgroepen die geselecteerd willen worden voor een grondpositie/kavel.

Als bouwgroepslid wordt je lid van het coöperatief van de betreffende bouwgroep en betaal je een inschrijfbedrag. Het inschrijfbedrag verzekert je van een optie en dit is ook een vooruitbetaling op de uiteindelijke aankoopprijs. Het coöperatief is de rechtspersoon tijdens het ontwikkelproces van het gebouw. Er is een bestuur (bestaande uit leden) dat namens de leden van de bouwgroep opereert. Zo ben je indirect met je medebouwgroepsleden je eigen ontwikkelaar. Dat biedt participatie, zeggenschap en keuzevrijheid.

DUURZAAMHEID

Een gebouw voor een bouwgroep is ons inziens altijd een duurzaam gebouw, met hoge isolatiewaarden en een laag energieverbruik. Daarnaast is de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen een uitgangspunt. In het gebouw zijn zonnepanelen, alternatieve warmtebronnen en duurzame materialen opgenomen. Maar we kijken ook anders naar het bouwen, naar de milieubelasting op de toepassing van bouwmaterialen en het gebruik daarvan. Gezondheid speelt een rol, we realiseren liever een gezond gebouw waarin je als bewoner individueel je ventilatie kunt regelen dan een gebouw vol apparaten die dat collectief overnemen en ook nog eens veel energie verbruiken.

We voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving zonder hierin dogmatisch te zijn. Onze duurzaamheidscoach ondersteunt de bouwgroep hierin.